Poszerzanie horyzontów poprzez konferencję w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Uczestnicy konferencji, która ma miejsce w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, zdobywają nowe wiedzę na temat kaszubskiego języka, historii i kultury w kontekście szerszej Słowiańszczyzny. Zaprezentowane podczas spotkania prelekcje skupiają się na zagadnieniach lokalnych, ale wpisujących się w szersze ramy. Dla obecnych na konferencji może być…

Czytaj dalej