Kartuzy wyburzono budynek po byłej komendzie

Kartuzy – wyburzono budynek po byłej komendzie policji 

Kompleks budynków przy ulicy Kościuszki 8 w Kartuzach został wyburzony. Przez wiele lat w miejscu mieściła się komenda policji. Był plan również, aby swoją siedzibę miało tam starostwo. Od kilkunastu lat jednak budynek popadał w ruinę, dlatego podjęto decyzję o całkowitym wyburzeniu. 

Kompleks budynków składający się z głównego budynku biurowego, dobudowanego wolnostojącego komina, budynku gospodarczego, zbiorników na paliwo oraz budynku garażowo-warsztatowy zniknął z kartuskiego krajobrazu. 

Na jego miejscu zaplanowano dalsze inwestycje, które realizowane zostaną przez gminę Kartuzy. W przyszłości bowiem powstać tam ma parking, który pomieści 71 samochód osobowych i 7 autobusów. 

Prace związane z rozbiórką kompleksu budynków rozpoczęto pod koniec 2022 roku. Całość podzielono na trzy etapy, dotyczące przede wszystkim poszczególnych budynków wchodzących w skład kompleksu. Poza budynkami zaplanowano również demontaż podziemnych zbiorników na paliwo. Wszystkie powstałe wykopy wypełniono kruszywem o dobrej zagęszczaności.