Szpital powiatowy w kartuzach rozbudowany

Szpital powiatowy w Kartuzach zostanie rozbudowany

Kartuski szpital przejdzie kompleksową rozbudowę. Dzięki niej powstanie nowoczesne centrum diagnostyki obrazowej oraz szkoła rodzenia. Ponadto rozbudowane będą poradnie specjalistyczne i oddziały. 

Starosta Kartuski Bogdan Łapa razem z Wicestarostą Piotrek Fikusem i Prezesem PCZ Sp. z o.o. Pawłem Witkowskim podpisali 22 stycznia umowę dotyczącą przebudowy szpitala powiatowego w Kartuzach z wykonawcą robót – Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Stanisławem Repińskim z Kościerzyny.

Inwestycja, która kosztować będzie ponad 22 mln 358 tys. złotych, pozwoli na kompleksowe rozbudowanie placówki szpitala. Dzięki temu powstanie szkoła rodzenia oraz nowoczesne centrum diagnostyki obrazowej. Przebudowane zostaną również poradnie specjalistyczne, oddział chorób wewnętrznych oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto powiat przeznaczy także środki na modernizacje szpitala i jego infrastruktury.