Tradycje Kaszub oraz Kociewia z okresu Wielkanocy odkryte w audycji „Dźwiękowy Skarb Radia Gdańsk”

Dzięki nagraniu ze zbiorów „Dźwiękowego Skarbu Radia Gdańsk”, mieliśmy możliwość powrotu do 1963 roku i odkrycia archiwalnej audycji pod tytułem „O jajkach baziach i wodzie”. Autorem tego niezwykłego materiału historycznego był Józef Matynia, który w swoim dziele opisuje tradycje wielkanocne i wiosenne obowiązujące na Kaszubach oraz Kociewiu.

Jego opowieść przenosi nas do przeszłości, ukazując dawną kulturę i zwyczaje związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych na terenie Kaszub i Kociewia. Znaczący wpływ na omówione przez autora obrzędy miała zmiana pór roku, nadejście wiosny przynosiło ze sobą nowe rytuały i praktyki.