Anna Górska – ponowne spotkanie w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu

W dniu 19 września, będący wtorkiem, Anna Górska, aspirująca do zasiedzenia fotela senatora w okręgu 63, po raz kolejny spotkała się z przedstawicielem społeczności Borkowa (sytuowanego w powiecie kartuskim), jak również ze służbami Urzędu Marszałkowskiego. Tematem rozmów była kwestia obszarów ochrony krajobrazu. Na konferencji prasowej ujawniła następne kroki, które mają na celu skonfrontowanie się z planami budowlanymi deweloperów, m.in. w miejscowościach przyległych do Jeziora Głębokiego.

Uruchomione rok temu regulacje dotyczące Obszarów Chronionego Krajobrazu spowodowały wzrost intensywności działań inwestycyjnych w gminach otaczających jeziora: Głębokie, Karlikowskie, Sitno oraz Techlinkie. Od kilku tygodni obserwujemy sygnały alarmowe płynące od mieszkańców, którzy zaniepokojeni są projektami deweloperskimi realizowanymi w pobliżu Jeziora Głębokiego.