Druga edycja konkursu Tatczëzna: Wiedza o Kaszubach dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Projekt Tatczëzna, będący konkursem wiedzy o obszarze Kaszub, dobiega swojej drugiej edycji. Jest on organizowany przez zespół redakcyjny „Zawsze Pomorze” we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Inicjatywa ta jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej rywalizacji intelektualnej, której tematem przewodnim są Kaszuby – region, z którego pochodzą uczestnicy.

Młodzi adepci wiedzy mają okazję zmierzyć się w konkursie Tatczëzna, który adresowany jest do uczniów różnych typów szkół i podzielony jest na trzy grupy wiekowe. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko rozbudzenie poczucia tożsamości regionalnej, ale też upowszechnienie informacji dotyczących historii, kultury i tradycji Kaszub. To również inicjatywa ukierunkowana na przyszłość regionu – Tatczëzna pomaga integrować społeczność kaszubską i edukować najmłodszych w zakresie historii regionalnej, umożliwiając im poszerzanie wiedzy na temat ich Małej Ojczyzny.

Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Zawsze Pomorze”, który z dumą wyznaje się ze swoich kaszubskich korzeni, akcentuje rolę konkursu Tatczëzna. Jest to inicjatywa, którą współtwórcą jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Konkurs ma na celu poprzez formę zabawy umocnić u dzieci i młodzieży z Kaszub poczucie przynależności do regionu oraz kształtować ich tożsamość regionalną.