Partia Razem na obronę środowiska naturalnego i zasobów wodnych Polski

Na kartuskim Rynku zjawiły się osoby reprezentujące Partię Razem, które głosiły, że ich priorytetem w kampanii wyborczej będzie troska o otaczającą nas przyrodę, dbałość o zasoby wodne oraz aktywność przeciwdziałająca niekorzystnym przemianom w środowisku. Swoje zdanie na ten temat przedstawił Adrian Zandberg, jeden z liderów Partii Razem, podczas konferencji na temat ochrony krajobrazu Kaszub, która odbyła się właśnie w Kartuzach.

Mówił on otwarcie o tym, jak ważne jest dla przyszłości naszego kraju, aby rządzący mieli pełną świadomość znaczenia przyrody i środowiska naturalnego. Wskazał na konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę zasobów wodnych w nadchodzących latach. Zdradził również swoje rozczarowanie dotychczasowymi działaniami rządu PiS w tej kwestii.

Zandberg ostrzegał także przed potencjalnymi skutkami braku odpowiednich działań ze strony rządu – według niego, jeśli nic się nie zmieni, za 5-10 lat możemy być świadkami utraty obecnego charakteru przez dużą część terytorium Polski, spowodowanej m.in. wysychaniem zasobów wodnych.