Powiat kartuski przeznaczył 200 tysięcy na remonty zabytków należących do kościoła

Starostwo powiatowe przeznaczyło 200 tysięcy złotych na prace remontowe dotyczące zabytkowych budynków. Wsparcie na ten cel otrzymały dwie parafie: z Szymbarku oraz kartuskiej kolegiaty. Środki pozwolić mają na wykonanie prac restauratorskich oraz konserwatorskich. 

Środki pozyskane od powiatu trafiły w ramach umowy do dwóch parafii – św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku oraz pw. WNMP w Kartuzach. Umowy w ramach dotacji podpisano natomiast z proboszczami – ks. Piotrem Karpińskim i ks. Mirosławem Wensierskim.  

W Szymbarku planowane są prace dotyczące przede wszystkim wymiany szklenia witrażowego w oknach mieszczących się po obu stronach nawy kościoła. Na ten cel parafia otrzymała 95 tys. złotych. 

Natomiast za kwotę 105 tys. złotych zaplanowano wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wraz z towarzyszącymi robotami przy ulicy Klasztornej 12 w Kartuzach.