Ulica w Chwaszczynie nazwana na cześć Profesora Brunona Synaka

Chwaszczyno zdecydowało się uhonorować pamięć Profesora Brunona Synaka, nadając jego imię jednej z ulic przechodzących nad Trasą Kaszubską. Ta nowa arteria komunikacyjna, która wiąże Gdynię z gminą Żukowo, jest owocem niezłomności lokalnej społeczności, burmistrza i radnych, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka drogi.

Ostatnio na Nytbuszu w Chwaszczynie odbyła się uroczystość odsłonięcia drogowskazu z nową nazwą ulicy – ul. Profesora Brunona Synaka. Ten gest jest częścią obchodów 10. rocznicy śmierci tego wybitnego Kaszuba – socjologa, samorządowca i naukowca, który przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Dodatkowo, w celu uczczenia pamięci profesora, w Europejskim Centrum Solidarności zorganizowano spotkanie pod tytułem „Brunon Synak – Kaszëba, uczony, obywatel”. Na spotkaniu zebrali się przyjaciele Profesora Synaka, działacze kaszubscy oraz jego studenci i osoby kontynuujące jego naukowe idee.