Informacja dla mieszkańców gminy Chmielno: wprowadzona nowa zasada dotycząca gromadzenia odpadów

Od początku aktualnego roku, władze gminy Chmielno apelują do swoich obywateli o przestrzeganie nowych regulacji dotyczących segregacji odpadów. Choć wprowadzenie bezworkowego systemu gromadzenia śmieci oficjalnie weszło w życie, nadal rejestrowane są przypadki nieprawidłowego pozbywania się odpadów w plastikowych workach.

Nowe regulacje, które obowiązują od 1 stycznia, nakazują mieszkańcom segregowanie odpadów do dedykowanych plastikowych pojemników. Zaprzestanie używania worków na śmieci to główna zmiana, choć istnieją pewne wyjątki od tej reguły.

Tzw. odpady opakowaniowe, czyli te związane z plastikiem i metalem, mogą być gromadzone w specjalnych żółtych pojemnikach lub workach. Co więcej, bioodpady powinny być składowane w brązowych pojemnikach lub workach, które są biodegradowalne lub nadają się do kompostowania.

Należy również pamiętać, że wprowadzono limit na ilość bioodpadów takich jak gałęzie, chrust, skoszona trawa, liście i kwiaty oraz trociny i kora. Maksymalny limit jednorazowego odbioru to 480 litrów. Nie ma jednak ograniczeń co do innych typów bioodpadów, w tym odpadków owocowych i warzywnych, torebek po herbacie oraz fusów po kawie i herbacie.

Zdaniem urzędników, problemem jest to, że nadal dochodzi do licznych nieprawidłowości związanych z niewłaściwym gromadzeniem części odpadów komunalnych.

Warto przypomnieć, że od tego roku gmina Chmielno zdecydowała się na podniesienie opłat za śmieci do 28 zł za każdego mieszkańca (jeśli odpady są zbierane selektywnie i bez używania kompostownika). Z drugiej strony, wprowadzono ulgę wynoszącą 5 zł dla osób, które mają przydomowe kompostowniki i korzystają z nich do gromadzenia bioodpadów.

Kara finansowa czeka tych, którzy nie przestrzegają zasady segregacji – wtedy opłata wzrasta do 84 zł za każdego mieszkańca nieruchomości.