Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby z Kartuz dostanie do dyspozycji 42 mln zł w celach inwestycyjnych

Planowane jest, że Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, które ma swoją siedzibę w Kartuzach, będzie zarządzać kwotą 42 milionów złotych w ciągu następnych pięciu lat. Ta suma jest prawie dwukrotnie wyższa niż ta, która została przydzielona w poprzedniej strategii rozwoju. Bez wątpienia jest to największa ilość środków spośród wszystkich 15 Lokalnych Grup Działania (LGD) z naszego regionu, które podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Jakie korzyści mogą przynieść te fundusze dla mieszkańców powiatu kartuskiego oraz gminy Przywidz? Jak wyjaśnia Jarosław Zielonka, wiceprezes Lokalnej Grupy Działania z Kartuz, tak jak wcześniej, środki będą przeznaczone na aktywizację zawodową i rozwój turystyki. Dodatkowo, planowane są projekty skierowane specjalnie do osób starszych. O finansowanie będą mogły ubiegać się różne organizacje, takie jak stowarzyszenia, firmy czy samorządy.

Przewiduje się, że pierwsze konkursy na wykorzystanie tych funduszy zostaną ogłoszone już za kilka miesięcy. W ramach umów podpisanych przez piętnaście Lokalnych Grup Działania z naszego województwa, Urząd Marszałkowski w Gdańsku rozdystrybuował łącznie 343 miliony złotych.