Język kaszubski żyje i rozwija się w Łubianie i Kaliskach Kościerskich

Łubiana i Kaliska Kościerskie są miejscami, gdzie uczniowie oraz członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Łubiany mają okazję zgłębiać kulturę Kaszub. Możliwość ta oferowana jest nie tylko w ramach formalnej edukacji, ale również podczas specjalnych wydarzeń, takich jak koncerty czy spotkania integracyjne.

Nauka języka kaszubskiego w tych miejscowościach nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych sal lekcyjnych. Uczniowie mają szansę praktykować ten regionalny język oraz poznawać kulturę Kaszub podczas różnych eventów i wizyt studyjnych, co umożliwia im pełniejsze zrozumienie i doświadczenie tej unikalnej kultury.

Przykładem takiego wydarzenia było spotkanie zorganizowane w Szymbarku, do którego zaproszeni zostali uczniowie miejscowej szkoły oraz ich rówieśnicy z Kalisk Kościerskich i Łubiany. Jak podkreśla Anna Cupa – nauczycielka języka kaszubskiego w Zespole Kształcenia w Łubianie – to spotkanie, noszące nazwę „Kaszubska nocka”, miało na celu nie tylko integrację uczniów uczących się języka kaszubskiego, ale także osłodzenie ich umiejętności językowych poprzez udział w warsztatach. Warsztaty te, oprócz integracji, miały na celu także pogłębienie znajomości języka kaszubskiego uczniów oraz zacieśnienie więzi między nimi.