Spotkanie integracyjne z kulturą i językiem kaszubskim w Łubianie i Kaliskach Kościerskich

Prawdziwe bogactwo kultury kaszubskiej odkrywano podczas unikalnego koncertu oraz spotkań integracyjnych, które miały miejsce w Łubianie i Kaliskach Kościerskich. Uczestnikami tych wydarzeń byli studenci z tych dwóch miejscowości, a także członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego działającymi w Łubianie.

Nauka kaszubskiego nie ogranicza się jedynie do klas szkolnych. To stwierdzenie można było zweryfikować na własne oczy podczas niedawnych wydarzeń integracyjnych odbywających się w Łubianie i Kaliskach Kościerskich, gdzie placówki edukacyjne są dumne ze swojego kaszubskiego dziedzictwa. Studenci mieli okazję do zapoznania się z tym dziedzictwem nie tylko poprzez teorię, ale również przez bezpośrednie doświadczenie.

„Spotkanie dla studentów lokalnej szkoły oraz ich rówieśników z Kalisk Kościerskich i Łubiany odbyło się na terenie szkoły w Szymbarku” – mówi Anna Cupa, która jest nauczycielką języka kaszubskiego w Zespole Kształcenia w Łubianie. „Spotkanie, zatytułowane 'Kaszubska Nocka’, miało na celu przede wszystkim wprowadzenie uczniów, którzy uczęszczają na lekcje kaszubskiego, w atmosferę integracji. Studenci mieli okazję do udziału w warsztatach, które pozwoliły im lepiej się poznać i jednocześnie doskonaliły ich umiejętności w zakresie języka kaszubskiego.”