Poszerzanie horyzontów poprzez konferencję w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Uczestnicy konferencji, która ma miejsce w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, zdobywają nowe wiedzę na temat kaszubskiego języka, historii i kultury w kontekście szerszej Słowiańszczyzny. Zaprezentowane podczas spotkania prelekcje skupiają się na zagadnieniach lokalnych, ale wpisujących się w szersze ramy. Dla obecnych na konferencji może być zaskakujące odkrycie, że „kaszubskie nuty” są popularne nie tylko na terenie Kaszub.

Roman Drzeżdżon z Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy od wielu lat prowadzi badania nad regionalną przyśpiewką, której historia jest dobrze znana mieszkańcom tego obszaru. W pierwszym dniu konferencji wygłosił prelekcję, którą poświęcił ukazaniu szerszego tła tego obrazkowego utworu muzycznego.

– Przyśpiewki zbliżone do kaszubskiej można znaleźć w wielu krajach słowiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Morawy czy Węgry, gdzie żyje mniejszość słowacka. Również u Serbów Łużyckich w Niemczech można napotkać podobne utwory. Teksty i melodie są różne, ale można zauważyć pewne wspólne cechy, takie jak początek „to jest krótkie, to jest długie”, motyw koła od wozu i inne. Przyśpiewki te mają również podobne zastosowanie: wykorzystuje się je jako utwory dla dzieci, pieśni weselne lub piosenki o charakterze publicystycznym, opisujące aktualną sytuację społeczną – tłumaczył.