Przyozdobione w kaszubskie barwy Gdańskie Dni Kultury Kaszubskiej: Zachwyt nad tradycją na tle wielokulturowej tożsamości

W okresie od 27 maja do 7 czerwca, Gdańsk stanie się areną najważniejszej imprezy kulturalnej promującej kulturę Kaszubów. Wydarzenie to pozwoli obrazowo przedstawić jak bogato kaszubska szata wpisuje się w wielokulturową tkankę Gdańska. Uczestnicy z całego kraju i świata będą mieli wyjątkową okazję do pogłębienia swojej wiedzy o Kaszubach oraz ich kulturze i tradycji.

Festyn rozpocznie się 27 maja w Muzeum Morskim seansem filmu „Tam, gdzie ptaki są farwné”. Jest to kontynuacja popularnej produkcji pod nazwą „Tam, gdzie kwitną malënë”. Film Fundacji „Aby chciało się chcieć”, opowiada o dwóch warszawiankach, które autostopem zwiedzają najpiękniejsze zakątki Polski, poznając przy tym miejscową kulturę i ludzi. Po odwiedzeniu środkowych Kaszub, tym razem kontynuują swoją podróż na Nordę.

Tego dnia nie zabraknie też warsztatów śpiewu prowadzonych przez Joannę Gostkowską. Uczestnicy będą miały okazję zgłębić kaszubski repertuar tradycyjny, wybierając utwory z fonograficznych zbiorów PAN oraz innych źródeł, w tym śpiewników opracowanych przez kaszubskich etnografów i folklorystów z XX wieku. Warsztaty pozwolą zdobyć umiejętności nie tylko w zakresie wykonywania pieśni, ale także w pracy nad emisją otwartego, naturalnego głosu, dykcję, artykulacją czy impostacją.

29 maja dr Mirosław Rekowski przeprowadzi wykład pt. „Rzecz kaszubska. O projektowaniu dla ginącego języka” w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego. Prelekcja skupi się na kluczowym elemencie budowania marki – tworzeniu bazy esencjonalnych informacji (tzw. „wyróżników 'kaszubskości'”), które będą wiernie odzwierciedlać atrybuty regionu i jego mieszkańców, a tym samym stanowić solidną podstawę do tworzenia i sprawdzania założeń projektowych mających na celu popularyzację Kaszub.